Актив арт

Топли, забавни и шарени тонови во детскиот поглед кон 2021 година

Во година полна со предизвици, која нѐ задржува да останеме дома со цел да го заштитиме сопственото здравје и здравјето на блиските, решивме да му дадеме друга боја на секојдневието и ги поканивме децата до 12 години да креираат дизајн на новогодишна честитка за „Лице в лице“.Ги поттикнавме да ...
Прочитај повеќе......

СИДО ЈА НАПУШТИ УЧИЛНИЦАТА, А НИЕ ОСТАНАВМЕ „СЛОБОДНИ“ И ЗБУНЕТИ

Познат како омилен и инспиративен професор, Сидо будеше филозофска и прогресивна мисла кај многубројни генерации ученици

Стефан Сидовски - Сидо, омилениот професор по филозофија од гимназијата „Раде Јовчевски - Корчагин“, и мајстор на аматерскиот филм, почина годинава, во јули, на 72-годишна возраст. Беше култен градски лик, без кој не можеше да се замисли ниту една филмска и театарска премиера, најредовен посетител ...
Прочитај повеќе......

„Ханилендерси“ во кошницата на Хонгконг

Хонгконг го живее светото правило на одржливоста - ако некој го прекрши правилото, сите ќе ја платат цената. Режисерите на наградуваниот „Медена земја“, Тамара Котевска и Љубо Иванов од прва рака ги пренесуваат впечатоците за Хонгконг, каде што беше прикажан нивниот документарен филм

Бесконечно градилиште, е првата мисла што ни доаѓа, хипнотизирани од жестокиот азиски мегалополис Хонгконг, распослан на главен остров и на повеќе од 200 помали острови. Лантау е едно од последните преостанати автентични рибарски села, остров каде што културата на поделен животен простор подоцна ...
Прочитај повеќе......

Мо­де­ли­ра­ње на на­ви­ки­те и пр­кос кон кон­су­ме­риз­мот

Ко­ри­сте­ње­то на ке­ра­мич­ки­те про­из­во­ди има мно­гу­број­ни пред­но­сти - тра­ат дол­го, мо­же­ме да ги оста­ви­ме во нас­ледс­тво на сво­и­те бли­ски, се пра­ват од еко­ло­шки ма­те­ри­ја­ли што се не­то­ксич­ни и без­бед­ни во ис­хра­на­та. Освен што се зна­чај­ни за за­чу­ву­ва­ње на жи­...
Прочитај повеќе......