Македонските градови нацртани на „Своч“ часовници

Разговараме со македонскиот дизајнер Иван Петрушевски Флим, кој, инспириран од спецификите на Маврово, Крушево, Охрид, Скопје, Прилеп и Берово, изработи дизајни кои се најдоа...

Продолжи

„Мама Органа“: Биоотпад што создава вредности, чист град и работни места

Социјалниот бизнис „Мама Органа“, развивајќи решение за урбано компостирање, влијае на намалување на количеството комунален...

Продолжи