Вашето мислење во креирањето на секое издание на „Лице в лице“ ни е исклучително важно.
Токму затоа, овој месец организираме фокус група на која постои можност да го споделите своето видување, и да бидете важен импулс во #ЛицеВлице вибрациите! 
Избраните учесници, кои ќе ги контактираме телефонски и по мејл, ќе добијат годишна претплата на печатено или електронско издание на „Лице в лице“, како и бесплатен пристап до содржините на дигиталната платформа, преку која ја активираме заедницата одговорни граѓани.
Побрзајте, пријавувањето е до 8 ноември.