Ре­ги­о­нов ги доби првите 10 ментори за социјална интеграција (социјални ментори), откако по­ми­наа повеќемесечна програма, која дава значителен придонес кон создавање поинклузивен пазар на трудот. Две од 10-те социјални ментори работат со продавачи на „Лице в лице“. Кико, Валентин, Рамајана, ...