Граѓаните можат

Дадовме пример дека самите деца можат да направат промена

Едно пролетно саботно утро дворот на основното училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“ во Скопје вриеше од деца. Работната сабота ја одработуваа заедно со своите родители, кои волонтерски се ангажираа за да го исчистат и разубават дворот садејќи цвеќиња, дрвца, зеленило

Децата најмногу се инспирираат и учат од своите родители. Без разлика дали е ова точно, научно потврдено или вредно за дискусија, група граѓан(к)и тргнаa од овој став, засукаа ракави и решија да ги покажат своите суперхеројски костуми. „Решивме дека не можеме да чекаме надлежните да го исчистат ...
Прочитај повеќе......

Ај не би­ди ѓу­бре!

Гра­ѓан­ска­та ини­ци­ја­ти­ва „Не би­ди ѓу­бре“ е ви­стин­ски ин­ди­ка­тор де­ка се­кој од нас има моќ и од­го­вор­ност да по­со­чу­ва ано­ма­лии, ама на еден афир­ма­ти­вен на­чин. Не по­ка­жу­ва са­мо со прст, ту­ку по­ка­жу­ва „ка­ко“, нас­про­ти за­ра­за­та со клик-ре­во­лу­ци­о­нерс­тво во ...
Прочитај повеќе......