Граѓаните можат

Отворен град го засилува гласот на граѓаните

Концептот се очекува да ја поттикне конструктивната соработка на локалната власт со жителите за обезбедување подобри јавни услуги и да го унапреди користењето на отворените податоци со цел решавање на проблемите во локалната заедница

Марија Николоска АрсовскаОбјавување податоци што се значајни за граѓаните, како финансиските податоци, податоци за животната средина – загаденост на воздухот, зелени површини, води, урбанистички податоци – за граѓанското учество во донесувањето на урбанистичките планови, реконструкција на улици, ...
Прочитај повеќе......

Изолација

Наше единствено ефективно оружје против пандемијата е изолацијата и комуникација од дистанца. Мораме да останеме дома, и да ги почитуваме правилата.

Фото: Томислав Георгиев
Досега доследно ги почитувавме мерките. Не сакаме да се заразиме со вирусот, не сакаме да го пренесеме, не сакаме да бидеме во изолација до Нова година, или, поверојатно, со или без мерки, постојано работите да одат напред назад. Со жалење гледаме трагедии од една во друга земја, смртност, масовни ...
Прочитај повеќе......

Дадовме пример дека самите деца можат да направат промена

Едно пролетно саботно утро дворот на основното училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“ во Скопје вриеше од деца. Работната сабота ја одработуваа заедно со своите родители, кои волонтерски се ангажираа за да го исчистат и разубават дворот садејќи цвеќиња, дрвца, зеленило

Децата најмногу се инспирираат и учат од своите родители. Без разлика дали е ова точно, научно потврдено или вредно за дискусија, група граѓан(к)и тргнаa од овој став, засукаа ракави и решија да ги покажат своите суперхеројски костуми. „Решивме дека не можеме да чекаме надлежните да го исчистат ...
Прочитај повеќе......

Ај не би­ди ѓу­бре!

Гра­ѓан­ска­та ини­ци­ја­ти­ва „Не би­ди ѓу­бре“ е ви­стин­ски ин­ди­ка­тор де­ка се­кој од нас има моќ и од­го­вор­ност да по­со­чу­ва ано­ма­лии, ама на еден афир­ма­ти­вен на­чин. Не по­ка­жу­ва са­мо со прст, ту­ку по­ка­жу­ва „ка­ко“, нас­про­ти за­ра­за­та со клик-ре­во­лу­ци­о­нерс­тво во ...
Прочитај повеќе......