Марија Николоска Арсовска

Објавување податоци што се значајни за граѓаните, како финансиските податоци, податоци за животната средина – загаденост на воздухот, зелени површини, води, урбанистички податоци – за граѓанското учество во донесувањето на урбанистичките планови, реконструкција на улици, велосипедски патеки, за јавниот превоз и други, се обврска што треба да ја имаат градовите. Граѓаните треба да имаат и можност да ги искористат овие податоци за да можат подобро да ги разберат локалните проблеми, соодветно да ги адресираат или да можат да соработуваат за да ги решат. Членовите на заедницата можат да ги користат отворените податоци за да создадат нови информации, производи и услуги што решаваат некој локален проблем, да лобираат кај градоначалникот и советот за донесување нова политика и измени во одредени процеси што ќе го подобрат квалитет на нивното живеење. 

Целиот текст може да го прочитате во 43. број на „Лице в лице“, посветен на тема: човекови права