Инклузија

„Немате шанса како глуви луѓе да се занимавате со бизнис!“ ПОГРЕШНО

Државата нѐ гледа само како бравари или шнајдери. Што ако не сакате да бидете бравар. Сте се родиле глув, ама не сакате да сте бравар… Таа тортура што ја наметнува државата преку старомодните образовни профили веќе не одговара за младата генерација. Велиме ни требаат демократски процеси, сакаме да бидеме демократско општество, ама тапкаме во место со старите навики и со старите постапки, вели претприемачот Мартин Ангелов

Анета РистескаКафетерија, фарма за животни или нешто трето. Победила првата идеја во дилемата на двојката Мартин Ангелов и Радмила Периќ за тоа каква претприемачка приказна да почнат.Оштетениот слух не е и не треба да биде пречка за да развиваме одредена бизнис-идеја, и покрај скепсата што често ја ...
Прочитај повеќе......

Пандемијата покажа што ѝ недостига на заедницата

„Хируршките маски се новите биткоини“Ова беше ранофевруарски пост на „Фејсбук“ на докторот Ненад Лазаров. Тој реагираше дека нѐ очекува криза со пандемија што ќе го смени животот, ќе го смени здравствениот систем, навиките на луѓето за дружење, работење и за купување производи. И тоа се случи. Не ...
Прочитај повеќе......

Прво ме тепаа таткото и сопругот, потоа системот

Во оваа земја, кога сте жртва на семејно насилство може само да ви ја преврзат раната. На лекување на причините, заборавете, вели Милена, жртва на семејно насилство, мајка на 20-годишен син и на 18-годишна ќерка со пречки во развојот

Илустрација: Зоран Инадески
Милена е 40-годишна жена, ситна по конституција, разговорлива, насмеана... со ништо не остава прв впечаток дека поминала низ густо животно премрежје, освен, можеби, со линиите околу очите... Додека ја раскажува својата приказна, бројот на прстени околу нив расте. „Раѓаш инвалиди“, „Не можам да го ...
Прочитај повеќе......

Мож­но­ста за гра­де­ње ли­чен стил – по­ка­за­тел за оп­штес­тве­на инк­лу­зив­ност

Ди­зај­нот на об­ле­ка, са­мо­стој­но­ста при ку­пу­ва­ње­то, оп­се­гот на про­из­во­ди што се ну­дат, ин­ста­ли­ра­ње­то ши­ро­ки ка­би­ни за про­бу­ва­ње и под­го­тве­но­ста на вра­бо­те­ни­те за по­мош и за под­др­шка, не се са­мо ре­ше­ни­ја на еден мар­ги­на­лен проб­лем, ту­ку ви­стин­ска реф­...
Прочитај повеќе......