ЛИЦЕ В ЛИЦЕ 38

 

актуелно во новиот број

 
 

ЗАЕДНИШТВО, СПЛОТЕНОСТ И СТРЕМЕЖ КОН УСПЕХ

 
Лични и професионални успеси, стремеж кон подобро, соборени рекорди, завршено образование, здобиени дипломи, се дел од позитивните придобивки што ги имаа нашите продавачи годинава. Издвојуваме дел од нивните согледувања за тоа како им поминала годинава и кои се нивните планови за следната.
 
 
 

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ТЕМА – НОВ УМ ЗА НОВ ПОЧЕТОК: ВРЕСОК ОД ИДНИНАТА – ЗАБРАНЕТ ВЛЕЗ ЗА АЛЧНОСТ И ЗА ЕГОИСТИЧНОСТ!

 
Светската економија, во просек, користи ресурси како за 1,5 планети, само осум (од 2.604) милијардери во светот имаат сопственост колку што има една половина од човештвото, а, во исто време, повеќе од 900.000 луѓе годишно се самоубиваат.
Сето ова, колективно, раѓа резултати што никој не ги посакува, а се резултат на еколошката, економската и на спиритуалната подвоеност - Ото Шармер, професор на Институтот за технологија во Масачусетс (МИТ).
 
 
 

ГО ЖИВЕЕМЕ СОНОТ – НОВ ЖИВОТ ВО СОПСТВЕНИОТ ДОМ

 
Тука сум да споделам дека лицата со пречки во развојот се способни да живеат самостојно и дека во овој процес е важно да им биде обезбедена грижата што им е неопходна. Се трудам да бидам вклучена и да дадам инспирација, да го споделам моето доживување и да дадам придонес во насока на промоција на процесот на деинституционализација – вели Фанка.
 
 
 

ЖИВОТ НА СЕЛО – ЧЕКОР НАПРЕД КОН ОДРЖЛИВО ЖИВЕЕЊЕ

 
Преселбата на село не е лесна, но јасно е што ни треба: визија, владина стратегија, инвестиции и заложба за разновидност на политичкиот и на финансискиот фокус од урбаниот кон руралниот живот, задржувајќи ги предностите на двата света. Тоа е визија, што, во секој случај, треба да се оствари, подобро порано, отколку подоцна, поради неодржливата природа на економијата на „големиот град“ и климатските промени.
 
 
 

ТАПКАМЕ ВО МЕСТО ВО ХАОСОТ СО ОТПАД

 
Економските мерки на пократок рок ќе влијаат на промена на однесувањето кај граѓаните, но мерките во образование се клучните. Образованието за климатските промени и за одржливиот развој мора да се засили на сите нивоа и да биде застапено хоризонтално во сите предмети што се изучуваат за уште од најмали нозе да се развие свест и чувство на одговорност кон природата знаејќи ја вистината дека ние зависиме од неа, не таа од нас.
 
 
 
 
 
 

погледнете ги изминатите изданија на лице в лице

 
 
 
 

Број 1

 
 
 
 

Број 2

 
 
 
 

Број 3

 
 
 
 

Број 4

 
 
 
 

Број 5

 
 
 
 

Број 6

 
 
 
 
 
 

Број 7

 
 
 
 

Број 8

 
 
 
 

Број 9

 
 
 
 

Број 10

 
 
 
 

Број 11

 
 
 
 

Број 12

 
 
 
 
 
 

Број 13

 
 
 
 

Број 14

 
 
 
 

Број 15

 
 
 
 

Број 16

 
 
 
 

Број 17

 
 
 
 

Број 18

 
 
 
 
 
 

Број 19

 
 
 
 

Број 20

 
 
 
 

Број 21

 
 
 
 

Број 22

 
 
 
 

Број 23

 
 
 
 

Број 24

 
 
 
 
 
 

Број 25

 
 
 
 

Број 26

 
 
 
 

Број 27

 
 
 
 

Број 28

 
 
 
 

Број 29

 
 
 
 

Број 30

 
 
 
 
 
 

Број 31

 
 
 
 

Број 32

 
 
 
 

Број 33

 
 
 
 

Број 34

 
 
 
 

Број 35

 
 
 
 

Број 36

 
 
 
 
 
 

Број 37