Илустрациите на младата дизајнерка Ивана Марковска се подготвени во рамки на иницијативата „Лице в лице со граѓаните“, поддржана од Кралството Шведска преку проектот „Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија“.
Нејзините дела можете да ги сретенете во актуелното 39-то издание на „Лице в лице“, посветено на тема: заштита на животната средина.