Лице в лице со граѓаните

Повик за ангажман за испорака на комуникациски услуги (продолжен рок)

„Лице в лице со граѓаните“ОПИС НА НАДЛЕЖНОСТИЗадача: Испорачување комуникациски услуги за потребите на проектни активности на „Лице в лице со граѓаните“ Место на извршување на задачата: Скопје, Куманово, Битола, Струмица, Тетово, СтругаВреметраење: февруари - декември 2020 Позадина:„Лице в лице со ...
Прочитај повеќе......

„Лице в лице“ за животната средина

Заштитата на животната средина беше главен фокус на средбата, која се одржа во „Млади хаб“, на 24 јануари, а на која дебатираа најразлични засегнати страни кои имаат значајно влијание во решавањето на предизвиците во сферата на екологијата, но, и одржливото живеење во целост. Претставници на ...
Прочитај повеќе......