Пред некое време, по повеќе години, се сретнав со една моја драга пријателка на убав настан во Тетово. Одеднаш се најдовме во разговор за селата во Македонија зборувајќи со жар колку се убави селата во Македонија и колку потенцијал за развој имаат, но истовремено и колку се тие системски заборавени....