Лице в лице став

Премостување на јазот на различностите со методот „Bubble-hopping”

Менување на начинот на размислување е клучен во разбирањето и комуникацијата со луѓе со различни вредности, искуства и верувања. Шведски експериментален модел ги истражува начините на кој се прави ова, креирајќи вештини кај учениците кои понатаму се корисни за целокупното функционирање како единка.

Зошто „bubble hopping“? На пример, ќе можеш конечно да сфатиш зошто чичко ти има националистички трајбализам, но, и како тоа е поврзано со твоето страствено навивање за некој фудбалски клуб. Ќе успееш да прелеташ над „јас и ти” и „ние и вие”. Повеќе нема да се обидуваш да го оправдуваш својот меур ...
Прочитај повеќе......

Приватноста е неприкосновено право и на интернет

Тоа што сите граѓани треба да го знаат во врска со приватноста на интернет е дека кликнувањето на копчето „се согласувам“, при инсталирање апликација или отворање профил на социјалните мрежи, има иста законска важност како ставање потпис на хартиен договор

Илустрација: Зоран Инадески
Филип СтојановскиЧовековите права се универзални, важат и во светот на интернет, а законите што ги заштитуваат се применливи и на однесувања на интернет. За човековите права во дигиталната сфера се користи поимот дигитални права. Претставуваат збир од основни човекови права во дигиталното ...
Прочитај повеќе......

„Кога јагнињата ќе стивнат“ – македонска верзија

И џагорот детски стивнува, забрзано, неповратно. Последниве две години дури и преку летото се чини дека нема деца. Веројатно згаснале огништата во куќите во кои ги поминуваа најубавите мигови од детството. Нема кој да меси мазници, да раскажува приказни

„Рајот постои и тој се наоѓа овде, во Слоештица, Македонија“, е пораката што реномираниот сликар и професор на ликовната академија од Братислава, Стано Бубан, му ја испрати на пријател во Словачка, летото 2012 година. И тоа е, без исклучок, дефиницијата со која се согласуваат низата уметници, кои ...
Прочитај повеќе......

Климатските промени не чекаат „следни избори“

Научени сме да чекаме на властите да преземат потребни мерки, ама не сакаме да си признаеме дека како потрошувачи имаме огромна моќ сами да ги промениме работите

Климатските промени, во наредните 10 години, може да претставуваат сериозна глобална закана за светскиот мир, за човечкото здравје, за енергетиката, земјоделството, здравството, туризмот, транспортот, шумарството, спомениците на културата... Накусо, закана за губење и за нестабилност на цели ...
Прочитај повеќе......

Итно усогласување на образовните програми со потребите на пазарот на трудот!

Неопходно е засилување на улогата на центрите за кариера во средните, па дури и во основните училиштата - со цел учениците да бидат навремено информирани за состојбата на пазарот на труд и да бидат професионално насочени

Со години наназад во земјава се зборува за проблемите и за потребата од итни, но и ефикасни реформи во образовниот систем. Велам и ефикасни бидејќи бевме сведоци на низа реформи и примена на одредени образовни модели за кои никогаш не се спроведе евалуација на ефектите и на нивната успешност. Но, ...
Прочитај повеќе......

Природата нѐ предупредува - будни ли сме?

От­па­дот е про­из­вод на чо­ве­кот и, от­ту­ка, на­ша об­вр­ска е да на­у­чи­ме ка­ко да го на­ма­ли­ме и да го иско­ри­сти­ме тоа што рас­ип­нич­ки го соз­да­ва­ме   „До­при ја зем­ја­та за да се кре­неш, да се воз­диг­неш“ е ма­кси­ма­та од ста­ро­грч­ки­от мит­ски крал Те­зеј, ко­ја е во­дил­ка ...
Прочитај повеќе......