Филип Стојановски

Човековите права се универзални, важат и во светот на интернет, а законите што ги заштитуваат се применливи и на однесувања на интернет. За човековите права во дигиталната сфера се користи поимот дигитални права. Претставуваат збир од основни човекови права во дигиталното опкружување и ги опфаќаат правото на приватност, правото на заштита на личните податоци, правото на слободно изразување и говор, правото на информирање и авторските права. Познавањето на овие права треба да биде дел од општата култура на една личност, со оглед на сè поприсутното користење на информатичките технологии во секојдневниот и во професионалниот живот.  

Целиот текст може да го прочитате во 43. број на „Лице в лице“, посветен на тема: човекови права