Кико, Валентин, Рамајана, Самир и Алмир се пет продавачи на „Лице в лице“ кои добиваат поддршка од социјален ментор кој ги мотивира, ги зајакнува нивните капацитети, ги насочува кон соодветен развој и кон соодветна интеграција на пазарот на труд.
Купувајќи и вложувајќи во „Лице в лице“ придонесувате и кон одржливост на фондот на оваа програма кој е наменет кон социјалното менторство.

Прочитајте повеќе за социјалното менторство  и за  социјалните менторки на Лице в лице кои се меѓу првите на овие простори.