Магазин

Хероите на Шара го враќаат животот на планината

Ајде да замислиме дека „Нетфликс“ за 10 години има хит-серија за локалните херои што ја спасија Шар Планина од (само)уништувачката рака на капитализмот, алчноста, неодговорноста, себичноста

Бет­мен, Ајрон­мен, Су­пер­мен, Вон­дер Во­ман, Су­пер­грл, Кеп­тен Мар­вел, Про­ме­теј, Ахил, Хе­ктор, Гил­га­меш, Joван­ка Ор­ле­ан­ка... дол­га е ли­ста­та на (су­пер)хе­рои и хе­рој­ки кои го спа­су­ва­ле чо­веш­тво­то, све­тот (ду­ри и oној, има­ги­нар­ни­от). Оваа при­каз­на е за лу­ѓе слич­...
Прочитај повеќе......

Сонце, море, солидарност – водич за одговорен туризам на грчкото улично списание

Новото издание на „Лице в лице“ ви ги доближува одговорните патувања и одржливиот туризам, додека грчкото улично списание креираше англиска верзија со која сака да ги доближи овие аспекти на туристите од странство

Грчкото улично списание „Схедија“, ова лето, за туристите кои ќе летуваат на нивните туристички места понуди специјален број на англиски јазик, кој дава уникатни информации за одговорен туризам кај нашиот јужен сосед.Овој број ќе биде достапен во Атина, каде е седиштето на „Схедија“. Одговорниот ...
Прочитај повеќе......

Зелена џунгла во сечиј дом

Кој е Цветко? Тоа е замислен лик на млад ентузијаст на кој ботаниката му е пасија. Се роди во годината за која најмалку сакаме да зборуваме. Но, што е тој? Идеја или олицетворение на пасија? Цве­тко е носител на важна зелена порака, ширење убава мисла и, најважно од сѐ, Цветко е тој што го ...
Прочитај повеќе......

Да станеме подобри луѓе, а не робови на технологијата!

По­ми­наa петнаесет месеци од првиот случај на ковид-19, а светот сè уште не успеа да се соочи со но­во­на­мет­на­ти­те правила и потреби. Последиците се огромни – загубени животи, но и фи­нан­си­ска криза што ја доживува речиси секое семејство.Аген­ци­ја за вработување на Република Северна ...
Прочитај повеќе......

Револуција на вештините создава вредност на иднината

На минатогодишниот Светски економски форум (The World Economic Forum), се претстави иницијатива преку која на една милијарда луѓе би им било помогнато со технолошки / дигитални знаења и вештини до 2030 година. Иницијативата е насловена „The Reskilling Revolution“ и има цел да овозможи промена на ...
Прочитај повеќе......

Превенцијата на кибернетското сексуално насилство треба да почне од училиште

Се­ксу­ал­но­то вознемирување првпат го искусив во основно училиште и, секој пат кога дискутирам за тоа, сметам дека е соодветно, особено во контекстот на „Јавна соба“. Во шесто или седмо одделение дел од момчињата во нашето одделение почнаа да ги допираат де­вој­чи­ња­та за нивните гради или ...
Прочитај повеќе......

Вештачка интелигенција – бауч или можност?

„За­па­ме­те­те ги мо­и­те збо­ро­ви, ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја е мно­гу по­о­пас­на од нук­ле­ар­ни­те цен­тра­ли “, ек­стре­мен е кон­тро­верз­ни­от ино­ва­тор и прет­при­е­мач Илон Маск, кој збо­ру­ва за ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја. „Лу­ѓе­то тре­ба да би­дат за­гри­же­ни по­ра­ди за­...
Прочитај повеќе......

Децата што се чувствуваат сакано се поемпатични

Добар начин на поттикнување и на развивање на емпатијата кај учениците е преку разговор и дискусија за теми што се значајни за човековиот живот. Ова може да се прави во кругот на семејството,  но и во училиште. Дискусии за тоа како се чувствува некој лик во филм или литературно дело, кои се негови ...
Прочитај повеќе......

Да ги вратиме приказните на луѓето и на нивниот глас

Живеев на различни места и секаде се чувствувам убаво. Албанија е особено блиска до мојот сензибилитет, таму имам оставено делче од моето срце. Но во Македонија постои нешто поради кое секогаш кога ќе ја поминам границата се чувствувам како да си доаѓам дома. Можеби тоа е семејната блискост и ...
Прочитај повеќе......

Сакаш крукче?

6.00 Се разбуди рано, како во утрата кога беше дете и знаеше дека ќе одат на патување, па едвај чекаше да се раздени. Уште еднаш ја прочита пораката, „Се гледаме во 3... конечно!“. По толку време, ѝ изгледаше сосема неверојатно дека, конечно, ќе се сретнат откако со години се разминуваат на сите ...
Прочитај повеќе......