Магазин

Училиштето е родно место на новиот подобар свет

Суштината на образованието бара од нас да го научиме детето како да биде вистински човек, како да се соочи со животот, како да успее и, што е најважно, како да биде навистина среќно

Образованието не се темели на дејствување на една личност врз другите, туку на меѓусебна соработка и одговорност, е ставот на бразилскиот педагог и еден од најзначајните теоретичари во воспитанието и образованието, Пауло Фреире. Тоа значи свест за педагогија како слободна творечка дејност, како ...
Прочитај повеќе......

Постојниот економски модел не донесе посакувани резултати, време е за радикални промени!

Капитализмот што го познаваме е мртoв, потребен е нов и поодговорен систем. Опсесијата со постигнување максимален профит за своите акционери доведе до неверојатна нееднаквост во општеството и до глобална климатска криза“ - беше порачано на годинешниот, 50. по ред Светски економски форум каде што беше промовиран и нов манифест според кој целта на компаниите не е да им служи само на акционерите, туку на сите засегнати страни: вработени, клиенти, снабдувачи, локални заедници и општеството во целина

Во контекст на  Агендата за одржлив развој 2030 година, неопходно е да го негуваме развојот на социјалните претпријатија како ефективна алатка во трансформирањето на светот и на економијата. Нив треба да ги гледаме како основа за локален развој, која ги регенерира и развива локалните области преку ...
Прочитај повеќе......