Небојша ИлијевскиМаја РаванскаПревод од англиски јазик: Марко MихајловскиПрофесорот Мохамед Јунус важи за еден од најпознатите лидери на одржливиот развој, човек што е иноватор на микрофинансирањето и на микрокредитирањето и што го постави целиот концепт на социјалниот бизнис, на што гледа како на ...