Лице в лице интервју, Лице в лице тема, Магазин

Социјалното менторство го надминува јазот помеѓу работникот и работодавецот

Лицата со кои се работи секојдневно издвојуваат нови победи во својот живот. Успешно се грижат за своите деца, одат на работа, ги завршуваат своите работни задачи, се дружат со колегите од работа, го споделуваат својот живот и со други луѓе, освен со домашните. Гледаат и други проблеми со кои се соочуваат колегите од нивната околина, ја гледаат убавата страна на животот. Имаат чувство на исполнетост кога ќе им легне платата на сметка, тоа е нивни личен труд 

Сандра Крстевска-Саревска е една од првите 12 социјални ментори (ментори за работна интеграција) што Македонија ги доби во време на пандемијата. Работи во Дневен центар за лица со интелектуална попречености во Куманово и по месеците обука за оваа нова и сѐ попотребна професија кај нас, своето знаење го насочи кон поддршка и водење на родителите на децата со попреченост – при процесот на нивна интеграција на пазарот на трудот. Вели дека на ваков начин тие за првпат, по години отсуство, имаат можност да се вклучат во работен ангажман.
– Постојано споделуваат дека сега се гледаат со други очи, прво самите себе, а потоа и своето дете кога ќе дојдат дома. Не кријат дека се многу повесели и со повеќе слободно време – вели Крстевска-Саревска.
Фазите и придобивките на социјалното менторство – во фокус на нашиот разговор. 

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар