Темата на бројот носи визија за иднина на работните места кои ќе се фокусирани на луѓето, на нивните вредности, личност и карактер, во која бизнисите ќе партнеруваат со социјални претпријатија со цел да направат добро за заедницата, а ранливите сограѓани ќе бидат вклучени во пазарот на труд преку ...