Пораката на 41. издание која е проткаена низ страниците на овој број, во својот фокус го има руралниот развој кој локалните потенцијали ги гледа како одговор на локалните предизвици. Со содржината ја реоткриваме и се воодушевуваме на својата земја, но, и заклучуваме дека сме затрупале и направиле ...