Твојата донација ја вложуваме во социјалната иновација Социјално менторство, преку која се менторираат продавачите на „Лице в лице“ и се градат нивните вештини за отворениот пазар на труд.