Приказ на сите 2 резултати

#54 Лице в лице – електронско издание

150 ден
Овој број е посветен на новата транзиција која ни претстои – економија фокусирана на човекот „Лице в лице“ број 54 ја носи приказната за новата работна сила, за турбуленциите на пазарот на труд и недостигот од работници коишто ги изместија работодавците, пазарот на труд и општествата, генерално. Од една страна, се соочуваме со одлевање на работната сила, а од друга, бизнисите не успеваат секогаш да разберат што им треба на нивните вработени за да чувствуваат дека припаѓаат во работната средина. Исто така, податоци од релевантни извори упатуваат дека вклученоста на работникот на работното место го засилува чувството на припадност во една компанија. Чувството на припадност, пак, ја засилува мотивацијата, а мотивацијата влијае на ефикасноста. Програмите за трансформација на работната култура се дел од програмите за диверзитет и вклучување, кои стануваат сè поактуелни во западноевропските земји, пред сè, поради проблемот со недостиг од работна сила, потребата да се задржуваат талентираните луѓе и да се привлекува нов кадар. Овие програми даваат одговор на потребите на новата работна сила и го засилуваат капацитетот на менаџментот да создава услови и работна култура фокусирани на човекот. 

#54 Лице в лице – печатено издание

150 ден
Овој број е посветен на новата транзиција која ни претстои – економија фокусирана на човекот „Лице в лице“ број 54 ја носи приказната за новата работна сила, за турбуленциите на пазарот на труд и недостигот од работници коишто ги изместија работодавците, пазарот на труд и општествата, генерално. Од една страна, се соочуваме со одлевање на работната сила, а од друга, бизнисите не успеваат секогаш да разберат што им треба на нивните вработени за да чувствуваат дека припаѓаат во работната средина. Исто така, податоци од релевантни извори упатуваат дека вклученоста на работникот на работното место го засилува чувството на припадност во една компанија. Чувството на припадност, пак, ја засилува мотивацијата, а мотивацијата влијае на ефикасноста. Програмите за трансформација на работната култура се дел од програмите за диверзитет и вклучување, кои стануваат сè поактуелни во западноевропските земји, пред сè, поради проблемот со недостиг од работна сила, потребата да се задржуваат талентираните луѓе и да се привлекува нов кадар. Овие програми даваат одговор на потребите на новата работна сила и го засилуваат капацитетот на менаџментот да создава услови и работна култура фокусирани на човекот.