Споделеното родителско отсуство ги изедначува мажите и жените – и дома, и на работа!

РОДОВИТЕ НЕЕДНАКВОСТИ ВО ДОМЕНОТ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД, ОД ОСАМОСТОЈУВАЊЕТО НА ЗЕМЈАТА ДО ДЕНЕС, СЕ КОНТИНУИРАНИ, А ЕКОНОМСКАТА НЕЕДНАКВОСТ МЕЃУ ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ СЀ УШТЕ Е МНОГУ ВИСОКА

Продолжи