Постојниот економски модел не донесе посакувани резултати, време е за радикални промени!

КАПИТАЛИЗМОТ ШТО ГО ПОЗНАВАМЕ Е МРТOВ, ПОТРЕБЕН Е НОВ И ПООДГОВОРЕН СИСТЕМ. ОПСЕСИЈАТА СО ПОСТИГНУВАЊЕ МАКСИМАЛЕН ПРОФИТ ЗА СВОИТЕ АКЦИОНЕРИ ДОВЕДЕ ДО НЕВЕРОЈАТНА НЕЕДНАКВОСТ ВО ОПШТЕСТВОТО И ДО...

Продолжи