Кодот за Валентин е #KupivOdValentin

Вредно момче, чии вредности ги знаат сите кои имале можност да се во негово друштво. Солидарен, голем љубител на природата, Валентин на сите луѓе им пристапува со почит и внимание.

Како личност која со секојдневна продажба на „Лице в лице” ги надградува своите претприемачки вештини, тој е подготвен да се впушти и во дигиталниот свет преку продажба на единственото списание за одржлив развој во нашата земја!

Поддржувајќи го Валентин, давате и глас за неговата борба да придонесува во семејството, но и да се избори со состојбата која му ја наметнал системот – да има матичен број.
Прочитајте повеќе за актуелностите со него на овој линк.
Прочитајте повеќе за неговата приказна на овој линк. 

Кодот на Валентин е #KupivOdValentin и со негово внесување во полето за купон при крајот на купувањето, вашата поддршка ја испраќате до него. 

Посетете ја продавницата и внесете го кодот на Валентин во полето за купон.