Струга треба и може да биде пристапен град

Струга има можност да биде најпристапен град во цела Македонија, имајќи предвид дека е лоциран во рамнина и нема ниедна угорнина во градот. За разлика, од, на пример,...

Продолжи