Kако до професии на иднината кои ќе ги задржат младите во земјава?

Што очекуваат младите од работодавачите и како до професии на иднината кои ќе ги задржат младите во земјава – Младите и работодавачите бараа решенија на јавна дебата на ИДУЕП

Продолжи