„Лице в лице“ повикува: време е за одговорно патувачко искуство!

Време е за одговорен туризам. Патување кое подразбира оптимално користење на природните ресурси, кои се, всушност, клучен елемент во туристичкиот развој: почитување на социолошко–културната автентичност на заедниците домаќини,...

Продолжи