Да се вклучиме во создавањето (нај)добра општина

АПЛИКАЦИЈАТА „МЗАЕДНИЦА“ ГЕНЕРИРА ПОДАТОЦИ ЗА 16 ТЕМИ КОИ СЕ ОД ИНТЕРЕС НА ГРАЃАНИТЕ, СО ШТО ОПШТИНАТА ВО СЕКОЈ МОМЕНТ МОЖЕ ДА ИМА УВИД ВО ПРИОРИТЕТИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ, КРИТИЧНИТЕ...

Продолжи