Менталното здравје ни е на почек

ПОПУСТО Е ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА, ЖИВОТНИТЕ, ПЛАНЕТАТА И ЗА СЀ ДРУГО, АКО НЕДОСТИГА ЗДРАВЈЕТО, МЕНТАЛНО, НА ТОЈ ШТО ТРЕБА ДА ЈА ЗАЧУВА ОВАА ВЕЌЕ ПОЛУПРОПАДНАТА ПЛАНЕТА ВО ОПШТЕСТВЕНО-КУЛТУРОЛОШКО-ИСТОРИСКА...

Продолжи