Доза вести

Работата ми донесе спокојство за какво сонував 

Неџат Бајрамовски поминува низ програмата социјално менторство за успешна интеграција на пазарот на трудот
Драгана Лазаревска, социјална менторка

Напишете коментар