На повидок нова можност – создавање економија 4.0

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД ИДНИНАТА СВОИТЕ ДЕЛОВНИ СТРАТЕГИИ ЌЕ ГИ ТЕМЕЛАТ ВРЗ ИНТЕРЕСОТ НА ЦЕЛИОТ СИСТЕМ ЗЕМАЈЌИ ГИ ПРЕДВИД ЕКОЛОШКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБИ, МЕСТО, КАКО ДОСЕГА, ВРЗ ИНТЕРЕСОТ НА ВЛИЈАТЕЛНИТЕ...

Продолжи