Излезе 42. издание на „Лице в лице“: трансформацијата на општеството почнува од трансформцаијата на образованието

Како би можел да изгледа еден час, на кој, меѓу другото, децата се поттикнувани да поставуваат прашања и да развиваат критичко размислување, не е задолжително да се седи...

Продолжи