Лице в лице број 45: иднината на работните места е концентрирана на човекот

Темата на бројот носи визија за иднина на работните места кои ќе се фокусирани на луѓето, на нивните вредности, личност и карактер, во која бизнисите ќе партнеруваат со...

Продолжи

„Лице в лице“ број 44. ја носи темата „Персонализирана медицина: грижа скроена за тебе“

Издвоена содржина: ПОРТРЕТ-ПРИКАЗНА: ЛИЦЕ В ЛИЦЕ СО ПРОДАВАЧКАТА РАМАЈАНА РЕЏЕПИМногу сакам да комуницирам со луѓето што купуваат од мене. Секој пат кога ќе слушнам: „Браво,...

Продолжи

DNK Zoran Inadeski

Иднината на здравствената заштита е во персонализираниот пристап

„По­важ­но е да зна­е­ме ка­ков тип чо­век ја има бо­ле­ста, откол­ку да зна­е­ме ка­ква бо­лест има чо­ве­кот“, Хи­по­крат „Нетф­ликс“, „Фејс­бук“, „Гугл“, „Ин­ста­грам“... си­те...

Продолжи

Излезе 43.издание на „Лице в лице“, посветено на тема: „Иднината на човековите права“

Новиот број ја носи темата за иднината на правата на човекотВо чии раце се алатките за „поправање“ на расипаниот механизам за заштита на работничките и на човековите права,...

Продолжи

Премостување на јазот на различностите со методот „Bubble-hopping”

Менување на начинот на размислување е клучен во разбирањето и комуникацијата со луѓе со различни вредности, искуства и верувања. Шведски...

Продолжи

Излезе 42. издание на „Лице в лице“: трансформацијата на општеството почнува од трансформцаијата на образованието

Како би можел да изгледа еден час, на кој, меѓу другото, децата се поттикнувани да поставуваат прашања и да развиваат критичко размислување, не е задолжително да се седи...

Продолжи

Ттрансформацијата на општеството почнува од трансформација на образованието

Како би можел да изгледа еден час, на кој, меѓу другото, децата се поттикнувани да поставуваат прашања и да развиваат критичко размислување, не е задолжително да се седи...

Продолжи

Излезе 41-от број на „Лице в лице“: нуркање во заборавеното: Добре дојдовте во земјата на бои, ароми и на вкусови!

Пораката на 41. издание која е проткаена низ страниците на овој број, во својот фокус го има руралниот развој кој локалните потенцијали ги гледа како одговор на локалните...

Продолжи

Купи Лице в лице, издание бр. 40 Kupi Lice v lice, izdanie br. 40

ИЗЛЕЗЕ 40-ОТ БРОЈ НА „ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“: ДА КРЕИРАМЕ СВЕТ КАКОВ ШТО ПОСАКУВАМЕ!

Од денеска, за сите читатели и поддржувачи, достапен е новиот, 40-ти број на „Лице в лице“.Ова издание го подготвувавме со многу љубов, позитивна енергија, со учество на многу драги соработници,...

Продолжи