Не е важен само квантитетот, туку и квалитетот на работните места

Во Македонија, поради многубројните предизвици на пазарот на труд, фокусот сè уште е на создавање нови работни места, но тоа не е доволно бидејќи кога тие  се...

Продолжи

Луѓе за работа има, уште да им ги засилиме вештините

Соочени со веќе хроничен дефицит на работна сила, претпријатијата бараат решенија. Додека 2023 година е прогласена за европска година на вештини, „Лице в лице“ дава докажани предлози,...

Продолжи

Улогата на вештачката интелигенција во дизајнирање инклузивни работни места

Преку користење алгоритми што се фокусираат на вештини, квалификации и на искуство, место на лични мани, ВИ може да им помогне на организациите да изградаттимови што...

Продолжи

Економски силна жена – за поправедно и силно општество

Илустрација: Зоран Инадески Економското насилство е една од најчестите форми на насилство врз жените и, обично, тоа е придружено со други видови насилство. Жените...

Продолжи

Булингот вселен во училиштата, очите на одговорните – широко затворени

Врсничкото насилство е секоја форма на непосакувано и агресивно однесување во училиштата, кое не застанува таму, туку продолжува да ги следи децата во домот и преку интернет....

Продолжи

Системот е продолжена рака на насилството, насилниците се извлекуваат со условни казни

Од година в година се зголемуваат пријавите за случаи на семејно насилство. Жените жртви најчесто се оставени сами во борбата, бидејќи се жалат дека системот не им...

Продолжи

 Цели 132 години за целосна рамноправност меѓу жените и мажите

Чесно е да се препознае трудот на сите општествени фактори: државата, академијата, приватниот сектор, со помош на иницијативи на граѓанскиот сектор во насока на поттикнување на женското...

Продолжи

Еднакви права за другите не значи помалку права за тебе!

Женските права се во рамките на човековите права. Вклучуваат слобода од дискриминација и тортура, право на приватност и пристојни услови за живот, право на безбедност и живот...

Продолжи

Цели 132 години за целосна рамноправност меѓу жените и мажите

Чесно е да се препознае трудот на сите општествени фактори: државата, академијата, приватниот сектор, со помош на иницијативи на граѓанскиот сектор во насока на...

Продолжи

Социјалните менторки – четири столба на економското засилување на жените

Споделуваме клучни согледувања на четирите социјални менторки, кои 12 месеци работеа со 15 жени што преживеале насилство Маја РаванскаАнета РистескаФотографии: Александар...

Продолжи