Децата што се чувствуваат сакано се поемпатични

Емпатијата почнува да се развива во текот на детството и адолесценцијата и ја обликуваат низа фактори - генетика, темперамент, контекст и околина. Иако ја имаме како предиспозиција, за...

Продолжи