Потребна ни е политичка волја за стратегијата за ментално здравје на младите

Документот носи четири главни приоритетни цели, кои државата треба да ги реализира и исполни до крајот на 2026 година и кои треба да придонесат кон грижата за менталното...

Продолжи

„Ништо не ти фали, немаш причина да си тажен“ – ја зголемува депресијата

Првата важна работа која мора да ја направиме е да ги валидизираме чувствата и споделувањата на адолесцентот, да направиме отворено поле за експресија на сите емоции, да ги...

Продолжи

Децата што се чувствуваат сакано се поемпатични

Емпатијата почнува да се развива во текот на детството и адолесценцијата и ја обликуваат низа фактори - генетика, темперамент, контекст и околина. Иако ја имаме како предиспозиција, за...

Продолжи