Разговор со Патриција ДиЏовани и Зеќирија Хасипи: Создавање трајни вредности за образованието преку проектот ЕДУИНО – имплементирање иновации во образованието и придобивки од сите ресурси за родителите и едукаторите

Мисијата и целта на проектот – ЕДУИНО, подобрување на образованието преку ко-креирање и иновации, значи да бидете двигател на промени во општеството. Тоа бара да поседувате визија,...

Продолжи

Претприемачки од руралните средини ги засилуваа своите капацитети преку академија за бизнис

„Рурална коалиција“, во партнерство со Амбасадата на САД, изминативе четири месеци спроведуваше Академија за претприемачки (AWE 2022), иницијатива на Владата на САД, која ги поддржува претприемачките

Продолжи

Жените во руралните заедници- обединети за промени

Жељка и нејзините сограѓанки се позитивен пример за активно учество на жените во создавањето на локалната политика и решавањето на актуелните проблеми во руралните заедници

Продолжи

НЛБ Банка прва на пазарот го приспособи мобилното банкарство за клиентите со оштетен вид

Жи­ве­е­ме во ера на софистицирана технологија, време кога дигитализацијата не само што го до­стиг­на својот врв, туку и за време на пандемијата беше неверојатно корисна алатка во бор­ба­та...

Продолжи

Богат биодиверзитет за здрав екосистем!

ЕВН како одговорна компанија ги презема сите неопходни активности за заштита на ретките и загрозени видови птици што се гнездат или ја прелетуваат електродистрибутивната мрежа и со тоа...

Продолжи

Одморај активно и безбедно

Актуелната состојба може да се претвори во позитивна можност за повеќе насочено создавање нови туристички производи и за интензивно промовирање на вредностите на активниот туризам и на потенцијалот...

Продолжи

Истокот нѐ повикува на авантура!

Едукативниот центар за зачувување на природата во Негрево го собра на едно место сето знаење за регионот околу реката Брегалница нудејќи содржини за деца, млади и за возрасни

Продолжи

Дуално образование – решение за предизвиците со недостиг од стручен кадар

Со воведување паралелки за дуално образование во две стручни училишта, во Скопје и во Го­сти­вар, ЕВН Македонија влијае врз предизвиците на недостиг од...

Продолжи