Претставник на генерацијата Z со желба за учење, дружење, вмрежување

Енергијата што ја носат новите продавачи на „Лице в лице“ секогаш, ама баш секогаш, е све­жи­на, нова перспектива и интереси што поттикнуваат доза на натпревар, знаења и пораст....

Продолжи