Спортот е на страна на физичкиот развој на децата

Кај нас најголем проблем е инфраструктурата, немањето доволно терени, за¬топ¬ле¬ни сали. Многу родители не ги пуштаат своите деца да тренираат или спортуваат во сту¬де-на сала или каде што...

Продолжи

Социјалната менторка од Косово Лулу – самовила со волшебно стапче

Повеќето работодавци се свесни за важноста на инклузијата и на законот што обез­бе­ду­ва вработување на лицата со попреченост, но страхуваат колку ќе можат успешно да ги ин­те­гри­ра­ат лицата...

Продолжи

Заклучени заедно

ЖЕНИТЕ КОИ ПРЕЖИВЕАЛЕ ЕКОНОМСКО НАСИЛСТВО – ПОТЕШКО ВЛЕГУВААТ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД. ЕКОНОМСКОТО НАСИЛСТВО Е ЗАСТРАШУВАЧКО И НАЈЧЕСТО ДОВЕДУВА ДО ИЗОЛАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ, ДО КОЛАПС НА БЕЗБЕДНОСТА И...

Продолжи

Треба ли некогаш црвен картон за публиката на спортските трибини?

Спортот носи универзална димензија за создавање вредности што го менуваат општеството, развиваат национална кохезија, ја афирмираат демократијата, ги остваруваат човековите права и слободи,...

Продолжи

Да направиме напори спортот да биде за сите!

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ИНТЕРВЈУ СО ИГОР АНГЕЛОВСКИ, СЕЛЕКТОРОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФУДБАЛСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА Јавно апелирам сите спортски федерации и спортски клубови, преку соработка со официјалните здруженија...

Продолжи

Со музика против стресот

ИНТЕРВЈУ СО ПЕДИЈАТАРОТ Д-Р ЃОРЃИ ПАСКАЛОВ - ГОГО Ве­лат дека секој човек игра важна улога во испишувањето на историјата на светот. Водејќи се од ова...

Продолжи