Лице в лице интервју

Спортот е на страна на физичкиот развој на децата

Кај нас најголем проблем е инфраструктурата, немањето доволно терени, затоплени сали. Многу родители не ги пуштаат своите деца да тренираат или спортуваат во студена сала или каде што нема гардероби

„До­ста со мобилниот, излези малку надвор потрчај!“
„Оваа младина е постојано пред монитор. Не се како нас, кога сме трчале и играле цел ден пред зграда“.
Че­сто ги слушаме овие изјави од родители и од повозрасни луѓе. Јасна е загриженоста за здрав­је­то на децата и редовно сме бомбардирани со податоци дека прекумерната упо­тре­ба на технологијата носи стапица во поглед на развојот, физичкото и ментално здравје, осо­бе­но кај помалите лица. Податоци на Светската здравствена организација посочуваат де­ка преваленцијата на деца и на адолесценти со зголемена телесна тежина и дебелина на возраст од пет до 19 години е зголемена од четири проценти во 1975 година, до 18 про­цен­ти во 2016 година. Имајќи предвид дека физичката активност има значително вли­ја­ние врз вкупното здравје и може да спречи низа болести што доаѓаат поради де­бе­ли­на­та, ја отвораме темата за поттикнувачката средина на спортувањето и за придобивките што ги носи.
Фи­зич­ка­та активност влијае позитивно на усвојувањето на здравиот начин на живот, ги по­до­бру­ва здравјето и квалитетот на животот. Тоа е, без сомнение, една од најблагородните и најчисти форми во кои учествуваат луѓето во светот. Особено е важно младите да ги на­со­чу­ва­ме кон активно занимавање со спорт бидејќи е алатка што ги надминува сите раз­ли­ки и го надградува физичкиот живот и интелектуалните способности. Но, колку е спор­тот достапен до сите, со каков квалитет и знаење се пренесува на идните генерации, раз­го­ва­ра­ме со голманот на нашата ракометна репрезентација и најдобар голман на пор­ту­гал­ско­то првенство, Никола Митревски. Во неговата богата спортска кариера настапувал за неколку клубови, а во моментов ги брани боите на португалскиот клуб Порто.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар