Одговорна иднина

Земјоделките се столб на руралниот развој

Прашањето на вклучување на родовите перспективи во главните текови не е само прашање за социјална правда, туку е важно за соочување со сиромаштијата и со невработеноста, обезбедувањето еднакви можности и квалитетен живот. Важно е и дека жените од руралните средини треба да бидат еднакви, не само со мажите во руралните средини, туку и со жените од урбаните средини

Цел живот работам, а немам пензија, здравствено осигурување, ништо на свое име. 
Ова се дел од  препознатливите предизвици на земјоделките. Податоци на здружението Рурална коалиција укажуваат дека 73 проценти од жените во руралните средини немаат имот на свое име, а 60 проценти немаат сопствено здравствено и пензиско осигурување, иако активно придонесуваат во работата и во економските приходи во домаќинството. Кога ќе родат дете, немаат право на породилно отсуство, ниту, пак, социјални услуги за деца од предучилишна возраст.
Рурална коалиција редовно им дава значење на овие важни прашања за општествениот развој, развива програми за поддршка на руралните средини, ги засилува земјоделките, ни дава ука на сите нас зошто е важно да го знаеме сето ова и да дејствуваме соодветно. 
Со извршната директорка на Рурална коалиција, Лилјана Јоноска, разговараме за родовата еднаквост од перспектива на рурален развој, како и за новините со првиот рурален е-пазар „Наша тезга“ со кој тие даваат придонес кон засилување на земјоделките, нудат можности за нови начини на работа и вреднување на трудот вмрежувајќи ги и поттикнувајќи соработка што ги адресира и целите за одржлив развој.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар