47

ВОВЕДНИК

Манџа од дезинформации за комерцијални и политички интереси

За­мис­ле­те сушен предел на кој се обидуваат да опстојат две племиња. Ако едното племе открие нов извор со вода, ова сознание се претвора во негова компетитивна предност за преживување на тој терен. Оваа важна информација племенскиот поглавар не само што има интерес да ја чува во тај­ност од другото племе, туку, ако е итар, можеби ќе сака и да „протече“ некоја мапа со лажна ин­фор­ма­ци­ја за тоа дека водата е зад онаа планина (иако е токму на спротивната страна), особено ко­га второто племе ќе се посомнева дека постои друг извор. Оваа толку очигледна конкурентска војна дури и денес имаме предизвик да ја препознаеме во нај­раз­лич­ни облици и кај широк спектар актери во различни сфери. Aко јас како ентитет или ин­ди­ви­дуа сум во некоја компетитивна игра и ако имам определени информации…

Од содржината на новото издание

Subtitle text example

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ТЕМА

Text after title text example

Subtitle text example

АКТУЕЛНО

Text after title text example

Subtitle text example

ОДГОВОРНА ИДНИНА

Text after title text example

10 март 2023
Конференцијата Pitch.Match.Grow. volume 2, ќе се одржи на 15 и 16 март во хотелот „Скопје Мериот“, а...
Прочитај повеќе >>
12 октомври 2022
„Рурална коалиција“, во партнерство со Амбасадата на САД, изминативе четири месеци спроведуваше Академија...
Прочитај повеќе >>
28 јули 2022
Жељка и нејзините сограѓанки се позитивен пример за активно учество на жените во создавањето на локалната...
Прочитај повеќе >>
21 септември 2021
Жи­ве­е­ме во ера на софистицирана технологија, време кога дигитализацијата не само што го до­стиг­на...
Прочитај повеќе >>
21 јули 2021
ЕВН како одговорна компанија ги презема сите неопходни активности за заштита на ретките и загрозени видови...
Прочитај повеќе >>
20 јули 2021
Актуелната состојба може да се претвори во позитивна можност за повеќе насочено создавање нови туристички...
Прочитај повеќе >>
20 јули 2021
Едукативниот центар за зачувување на природата во Негрево го собра на едно место сето знаење за регионот...
Прочитај повеќе >>
10 јуни 2021
Со воведување паралелки за дуално образование во две стручни училишта, во Скопје и во Го­сти­вар, ЕВН...
Прочитај повеќе >>
image-7
Доколку законите се спроведуваат во пракса, доколку...
den-za-blagodarnosta-na-domashnite-rastenija-angelatosheva_ramka
Денеска, 10-ти јануари се одбележува денот за благодарност...
image-5
Продавачот на „Лице в лице“, Кристијан Марковски –...

Живеење на „американскиот сон“ во кичевско Карбуница

Др­жа­ви­те од Балканот мака мачат за да ги задржат младите дома. Ученици, работници, дип­лом­ци, цели семејства, по помалку или повеќе размислувањa, преиспитувања, се решаваат...

Содржината на оваа платформа е поддржана од Регионалниот ГИЗ проект за социјални права на ранливи групи по налог на Сојузното министерство за економска соработка и развој (БМЗ). Мислењата на платформата го претставуваат мислењето на авторите и не ги претставуваат нужно ставовите на Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ).

Кошничка
Најава

No account yet?

Facebook X Instagram
Shop
0 items Cart
Моја сметка