Магазин, Флоропланета

Растенијата се миленичиња што носат радост

Не­кој, пред две години, да ми го поставеше прашањето: „Дали се гледаш себеси во ид­ни­на како дома чуваш повеќе од 100 растенија?“, мојот одговор сигурно ќе беше: „Нема шан­си“.

Ин­те­ре­сот кон растенијата се роди кога се обидував да спасам неколку растенија од штет­ни­ци, кои не беа лично мои. За среќа, во современиот свет сите ни се до­стап­ни информации на телефон и на интернет. Треба само да се провери за каков проблем се работи и „гос­по­дин ‘Гугл’“ дава неколку можни решенија како да си го спасиш растението. Има и ап­ли­ка­ции каде што според слика од листот или цветот може да го идентификуваш рас­те­ни­е­то, ако не знаеш што е, и со тоа да најдеш повеќе информации за неговите потреби и ус­ло­ви за одгледување.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар