Магазин, Одговорна иднина

Имајте добар план за личниот буџет и држете се до него

„Лични финансии“ е процес на планирање и на управување со лични финансиски активности како што се генерирање приход, трошење, заштеда, инвестирање и заштита. Процесот на управување на личните финансии може да се сумира во буџет или финансиски план. Овде ќе ги анализираме најчестите и најважни аспекти на индивидуалното финансиско управување.

#1: Приход

Приходот претставува извор на прилив на готовина што го добива поединецот, а потоа го користи за издржување на себеси и на своето семејство. Тоа е почетна точка за нашиот процес на финансиско планирање. Најчести извори на приход се: плата, бонус, прекувремена работа, пензија, дивиденда.  Сите овие извори на приход генерираат готовина што поединецот може да ја искористи за да ја потроши, заштеди или да ја инвестира. Во оваа смисла, приходот може да се смета како прв чекор во нашиот патоказ за лични финансии.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар