Одговорно претставување

НЛБ Банка прва на пазарот го приспособи мобилното банкарство за клиентите со оштетен вид

Жи­ве­е­ме во ера на софистицирана технологија, време кога дигитализацијата не само што го до­стиг­на својот врв, туку и за време на пандемијата беше неверојатно корисна алатка во бор­ба­та за зачувување на јавното здравје.

Таа се покажа како ефикасна алатка, која не само што ги олесни процесите, туку стана широко при­мен­ли­ва речиси во секој сегмент од општественото живеење и има капацитет да излезе во пре­срет на различни категории луѓе што живеат со предизвици и со лимитирачки физички мож­но­сти. Нејзините предности ги охрабрија креаторите на новите технологии да размислуваат во на­со­ка за развивање на дигиталните услуги до кои ќе имаат пристап еднакво сите категории гра­ѓа­ни, како што се, на пример, граѓаните со оштетен вид, кои немаат можност самостојно да ги извршуваат наједноставните банкарски услуги.

Ток­му на оваа тема НЛБ Банка, како општествено одговорна компанија, од неодамна ја про­мо­ви­ра­ше, за првпат на пазарот, надградената апликација за мобилно банкарство мКлик прис­по­со­бе­на за клиентите со оштетен вид. Со ова значајно надградување на функционалноста таа е се­га применлива и достапна за употреба од страна на лицата со оштетен вид.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар