Растенијата се миленичиња што носат радост

Не­кој, пред две години, да ми го поставеше прашањето: „Дали се гледаш себеси во ид­ни­на како дома чуваш повеќе од 100 растенија?“, мојот одговор сигурно ќе беше: „Нема...

Продолжи

Живеење на „американскиот сон“ во кичевско Карбуница

Др­жа­ви­те од Балканот мака мачат за да ги задржат младите дома. Ученици, работници, дип­лом­ци, цели семејства, по помалку или повеќе размислувањa, преиспитувања, се решаваат да го на­пу­штат родниот...

Продолжи

Вкусен и здрав залак – од семе до трпеза

Фотографии: Кети Талевска и Јована Лозановска Да се консумира домашна, здрава и органска храна е можно само ако расте и се одгледува во бујна и...

Продолжи

Волонтерската работа не е само чистење и ковање шајки!

Во­лон­тер­ска­та работа е приказна за искуство што никогаш никој не може да го за­ме­ни или да го земе.За жал, не е претставено како секојдневна типична работа. Не дека...

Продолжи

За квалитетно општество се потребни луѓе што мислат

За­ед­но со слободата на говорот, слободата на мислата е еден од основните постулати на демократијата. Еден од неславните трендови на денешнината е токму тоа што про­сеч­ни­от човек сѐ...

Продолжи

Имајте добар план за личниот буџет и држете се до него

„Лични финансии“ е процес на планирање и на управување со лични финансиски активности како што се генерирање приход, трошење, заштеда, инвестирање и заштита. Процесот на управување на личните...

Продолжи

Новата генерација е гласник на циркуларната економија

Филозофијата на управување на синџирот на снабдување динамично се менува. Развива полиња на дејствување во согласност со актуелните трендови на пазарот. Кога еколошките проблеми се закануваат дека ќе...

Продолжи