Магазин, Одговорна иднина

Новата генерација е гласник на циркуларната економија

Филозофијата на управување на синџирот на снабдување динамично се менува. Развива полиња на дејствување во согласност со актуелните трендови на пазарот. Кога еколошките проблеми се закануваат дека ќе го променат начинот на животот на луѓето, се развиваат т.н. зелени иницијативи.

Во време кога се искористуваат сите природни ресурси што ни стојат на располагање, со своето однесување и намера, го доведуваме во прашање опстојувањето на деловното опкружување, но и на самото човештво. Правењето купишта отпад, како и негово несоодветно згрижување, несомнено е голем проблем за иднината на бизнисот и на човекот.

Зелениот синџир на снабдување ги содржи сите елементи на традиционалниот синџир на снабдување, но го отфрла традиционалниот пристап „од крај до крај“ и го усвојува т.н. кружен синџир на снабдување, односно од линеарна во циркуларна економија.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар