Актуелно

Размножувањето мршојадци во заробеништво – клуч за нивното преживување

Најновата научна студија во која учествуваa и стручњаците на Македонското еколошко друштво покажува дека зголемувањето на популацијата на мршојадците со млади птици што се родени во заробеништво (реинтродукција) може да го одложи нивното истребување. Иако ваквата процедура нема да биде доволна за одржување на популацијата, таа ќе им обезбеди доволно време на еколозите да ги отстранат заканите што ја уништуваат. Овие закани на Балканот се особено сериозни, популацијата на египетски мршојадци во осумдесеттите имаше повеќе од 600 двојки, а сега е сведена на само 48 (податок од 2020 година).

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар