45

ВОВЕДНИК

Профитот и општествената мисија – две страни од една иста паричка

Ко­га пред осум-девет години го задвижувавме „Лице в лице“ се најдов во круг на бизнисмени на тренинг за развој на бизнис, свесна дека развивам социјално претпријатие и точно знам што сакам да постигнам со него како влијание во општеството, но свесна и дека ми недостига зна­е­ње како да го развијам бизнисот – како тој да биде финансиски одржлив, како да биде кон­ку­рен­тен.

То­гаш не беше познат концептот на социјално претпријатие и, можеби, само бледо се на­ѕи­ра­ше во нашата земја. И едно од прашањата што го добив на тој тренинг, онака, сосема искрено, бе­ше: „Од што мака го правиш ова?“

Од содржината на новото издание

АКТУЕЛНО

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ТЕМА

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ИНТЕРВЈУ

10 јуни 2021
Со воведување паралелки за дуално образование во две стручни училишта, во Скопје и во Го­сти­вар, ЕВН...
Прочитај повеќе >>
10 јуни 2021
ДЕТСКАТА АМБАСАДА „МЕЃАШИ“ СО КАМПАЊА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ВРЕДНОСТИ И НА ОПШТЕСТВЕНА ПРОМЕНА Дали живееме...
Прочитај повеќе >>

giz

Содржината на оваа платформа е поддржана од Регионалниот ГИЗ проект за социјални права на ранливи групи по налог на Сојузното министерство за економска соработка и развој (БМЗ). Мислењата на платформата го претставуваат мислењето на авторите и не ги претставуваат нужно ставовите на Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ).

Кошничка
Најава

No account yet?

Facebook X Instagram
Shop
0 items Cart
Моја сметка