Генерација Z, Магазин

Револуција на вештините создава вредност на иднината

Иднината во време на пандемија може да се поима како глобално нишало, кое нè испречува пред еден или друг крај на ист проблем. И покрај диверзитетот и неопределеноста на самиот концепт – иднина, таа е неопходен дел од нашето постоење. Во таа нишка на временска неизвесност, секогаш се трудиме да создадеме сценарија за тоа што може да се очекува. Во нив, нужно се појавува и работата, како време, место, средство и начин за егзистенцијално постоење.
Работното место е катче каде што многумина поминуваат една третина од денот, а можеби и поголем дел од денот, а со тоа и животот. Во „новото нормално“, за некого тоа катче е домот, за друг, пак, физичкиот простор драстично изменет и приспособен. Сигурно е дека иднината сè повеќе ќе се обременува со дигитализација и со вклучување на дигиталниот простор. Тоа е така бидејќи работните места сè повеќе се зависни од концептот на континуирано образование, кое е достапно за секого преку онлајн предавања.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар